Kurs

Dagskurs: Hvordan lykkes i rollen som frivillighetskoordinator?

I dette dagskurset går vi nærmere inn på rollen som frivillighetskoordinator innad i kommunens helse- og omsorgstjeneste/eldreomsorgen.

Ilustrasjon av en person som sitter på et garnnøste og holder en tråd. Garnnøstet er støttet opp av bøker

Om dagskurset

I dette dagskurset går vi nærmere inn på rollen som frivillighetskoordinator innad i kommunens helse- og omsorgstjeneste/eldreomsorgen.

Vi ser på brobyggerfunksjonen som denne rollen har, mellom frivillige og ansatte på arbeidsplassen. Vi ser også nærmere på de utfordringene en frivillighetskoordinator kan møte i sin rolle, og hvordan mestre rollen på en best mulig måte.

Hvordan kan du ta plass, og hvordan kan du involvere kollegaer og ledelse i arbeidet knyttet til frivillighet og aktivitet? Hvilket mandat har du som koordinator, og hvordan kan en stillingsbeskrivelse se ut? Dette og mer går vi nærmere inn på, og det blir lagt til rette for at deltakerne kan utveksle erfaringer i gruppe og plenum.

Målgruppe:

- Frivillighetskoordinatorer, frivillighetskontakter og andre med koordinerende ansvar på sin arbeidsplass: sykehjem, aktivitetssenter, hjemmetjeneste, seniorsenter og andre virksomheter som jobber med eldre som målgruppe

- ledere på ulike nivå

- Ansatte med ansvar for planverk

temaer det undervises i:

- Frivillighetskoordinering på 3 ulike nivå.

- Min rolle som frivillighetskoordinator – erfaringsutveksling i gruppe og plenum

- Brobyggerfunksjon og utfordringer ved rollen som koordinator

- Hvordan ta plass og involvere kollegaer og ledelse. Stillingsbeskrivelse og mandat

- Hvordan bygge et team?

- En koordinator forteller fra sin arbeidshverdag


Slik foregår undervisningen:

Foredragene og erfaringsutvekslingen foregår i Zoom. Det tilrettelegges for erfaringsutveksling både i grupper og plenum. Her får dere mulighet til å bli kjent med arbeidet som gjøres i andre kommuner, og dele fra egen praksis.

Dere vil få tilgang på ytterligere undervisningsressurser i læringsplattformen Canvas fra 1 uke i forkant av dagskurset til 1 uke etter kurset.

Du må ha tilgang på datamaskin med høyttaler, mikrofon (eventuelt hodetelefoner med mikrofon) og webkamera.

Deltakerne må sitte på egen skjerm under erfaringsutveksling i Zoom.

Verdighetsenteret kommer til dere

Ønsker dere at Verdighetsenteret skal holde etterutdanningen eller noen av dagskursene i deres kommune?

Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale