Om oss

Verdighetsenteret er et nasjonalt, tverrfaglig kompetansesenter som forener kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, frivillighet og kultur i eldreomsorgen. Verdighetsenteret er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon. Vi arbeider for at sårbare gamle i Norge skal få en verdig alderdom.

Kvinne smiler og gestikulerer.
Kontakt- og fakturainformasjon

Verdighetsenteret ønsker å bedre omsorgen til sårbare gamle ved å:

  • Heve kompetansen til helsepersonell og frivillighetskoordinatorer som jobber med gamle
  • Utvikle og sette søkelys på nye muligheter og kunnskap innen eldreomsorg
  • Styrke den frivillige innsatsen i eldreomsorgen
  • Fremme helhetlig omsorg ved å synliggjøre tverrfaglige perspektiver i eldreomsorgen, som for eksempel kunst, musikk, aktivitet og natur
  • Være synlige i samfunnsdebatten og påvirke politikere og beslutningstakere til å prioritere tiltak som bidrar til en verdig alderdom
  • Les strategien for 2021-2023 her.


Verdifundament - sårbare gamle og deres pårørende skal møtes med verdighet, respekt og omsorg

Våre sentrale verdier bygger på filosofien fra Hospice og Palliative Care; et helhetlig menneskesyn, med likeverd for fysiske, psykososiale og eksistensielle perspektiver.

Tverrfaglighet og flerfaglighet er en grunnleggende forutsetning for vart arbeid.Finansiering

Verdighetsenteret finansieres hovedsakelig over Statsbudsjettet, og mottar i tillegg midler fra Fagforbundet. Fagforbundet er én fire stiftere av senteret.

Historien bak Verdighetsenteret og stiftelsens styre

Verdighetsenteret er en videreføring av det nasjonale prosjektet Hospice og Palliative Care for gamle (1998-2003) og det europeiske prosjektet Würde im Alter (2003-2006). Begge disse ble ledet av overlege Stein Husebø.

Stiftelsen Verdighetsenteret – Omsorg for gamle ble opprettet i 2009. De fire stifterne er Fagforbundet , GC Rieber Fondene, Helle Bennetts Allmennyttige Fond, Norges Røde Kors.

En representant fra hver av de fire stifterne utgjør stiftelsens sitt styre. Styreleder er Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Bilder av middelaldrende mennesker.

Slik bruker vi sosiale medier

Verdighetsenteret er på Facebook og LinkedIn og på disse sidene vil vi i stor grad legge ut saker som også er publisert på våre nettsider. Vi oppfordrer alle til å ha en konstruktiv og saklig tone. Vi vil utestenge de som gjentatte ganger bryter retningslinjene og godt nettvett.

Vi sletter meldinger som er sjikanerende, rasistiske ytringer og personangrep. Kommentarer fra andre representerer på ingen måte vår offisielle holdning.