Kurs

Dagskurs: Verdighetsenterets samspillsmodell

På dette dagskurset settes det fokus på strategisk organisering av samarbeid med frivillige i kommunens helse- og omsorgsfelt, med utgangspunkt i Verdighetsenterets samspillsmodell.

Illustrasjon av sykepleier og frivillighetsskoordinator som sammen holder puslespillsbrikkerr

Om dagskurset:

Mange kommuner ønsker å etablere et godt samarbeid med frivillig sektor og aktører i nærmiljøet for å styrke sosial kontakt og aktivitet i eldreomsorgen.

Verdighetsenteret har i samarbeid med to norske kommuner utviklet en modell for samspill med frivillige i kommunens helse- og omsorgssektor. På dette dagskurset går vi i dybden på denne modellen. Du vil få anbefalte første skritt for en satsing på frivillighet, kunnskap om en modell for godt samarbeid og viktige faktorer for å lykkes. Nøkkelord er solid organisering, kompetanse og dialog. Det blir praksiseksempler fra kommuner som har implementert modellen, og det legges til rette for at deltakerne skal få utveksle erfaringer omkring hvordan samspillet med frivillige i eldreomsorg organiseres i egen kommune.


Målgruppe:

Hovedmålgruppen er de som jobber med strategisk organisering av samarbeid mellom frivillighet og helse og omsorg i kommunen på et overordnet nivå.

- Lokalpolitikere, representanter fra helse- og omsorgsutvalg o.l.

- Ledere på ulike nivåer i kommuneadministrasjon

- Fagutviklere, rådgivere, prosjektledere

- Aktører i kommunen som jobber med planarbeid på tvers av sektorer og i helse- og omsorgssektor og frivilligsektor

- De som jobber med folkehelse i kommunen

Temaer det undervises i:

- Verdighetsenterets samspillsmodell

- Bli inspirert av hverandre - hvordan er samarbeidet med frivillige organisert i deltakernes kommuner?

- Ressursbruk knyttet til implementering av modellen

- Forankring av modellen i planverk og praksis

- Slik jobber vi med modellen i vår kommune - møt Drammen, Tønsberg og Øygarden

Slik foregår undervisningen:

Foredragene og erfaringsutvekslingen foregår i Zoom. Det tilrettelegges for erfaringsutveksling både i grupper og plenum. Her får dere mulighet til å bli kjent med arbeidet som gjøres i andre kommuner, og dele fra egen praksis.

Dere vil få tilgang på ytterligere undervisningsressurser i læringsplattformen Canvas fra 1 uke i forkant av dagskurset til 1 uke etter kurset.

Du må ha tilgang på datamaskin med høyttaler, mikrofon (eventuelt hodetelefoner med mikrofon) og webkamera.

Deltakerne må sitte på egen skjerm under erfaringsutveksling i Zoom.

Verdighetsenteret kommer til dere

Ønsker dere at Verdighetsenteret skal holde etterutdanningen eller noen av dagskursene i deres kommune?

Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale