Kurs

DIGIKURS: Frivillighet i hjemmetjenesten (Gratis)

Bli med på et kostnadsfritt digitalt kurs 27 november med tema: Frivillighet i hjemmetjenesten.

En eldre og en yngre kvinne sitter sammen i en sofa. De drikker kaffe og ler sammen.

Om DIGIKURS-serien

Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for frivillighet i kommunens helse- og omsorgssektor – i sykehjemmene, i hjemmetjenesten og ved aktivitetstilbud for eldre. Vi vil derfor fremover lansere et utvalg av kostnadsfrie, digitale korte kurs som er skreddersydd ulike målgrupper som ledere, frivillighetskoordinatorer og øvrige ansatte som samarbeider med frivillige.