Webinar: Gammel og skeiv - inkluderende omsorg (Gratis)

Bli med på dette kostnadsfrie webinaret 19. juni klokken 12.00-13.00 med fokus på skeiv aldring.

To eldre menn smiler under en regnbueparaply

Verdighetsenterets webinarer om frivillighet og aktivitet i eldreomsorg:

Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for frivillighet i kommunens helse- og omsorgssektor – i sykehjemmene, i hjemmetjenesten og ved aktivitetstilbud for eldre. Vi vil derfor fremover lansere et utvalg av kostnadsfrie, digitale korte kurs som er skreddersydd ulike målgrupper som ledere, frivillighetskoordinatorer og øvrige ansatte som samarbeider med frivillige.