Kurs

Webinar: Ivaretakelse av frivillige i eldreomsorg (gratis)

Bli med på dette kostnadsfrie webinaret 21. august klokken 12.00-13.00 med fokus på hvordan dere kan ivareta samarbeidet med frivillige i eldreomsorg, fra innledning til avslutning av samarbeidet?

Illustrasjon av Verdighetsenterets ivaretakingshjul

Verdighetsenterets webinarer om frivillighet og aktivitet i eldreomsorg:

Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for frivillighet i kommunens helse- og omsorgssektor – i sykehjemmene, i hjemmetjenesten og ved aktivitetstilbud for eldre. Vi vil derfor fremover lansere et utvalg av kostnadsfrie, digitale korte kurs som er skreddersydd ulike målgrupper som ledere, frivillighetskoordinatorer og øvrige ansatte som samarbeider med frivillige.