Kurs

Webinar: Hvordan styrke samarbeidet med frivillige innen eldreomsorg? (Gratis)

Verdighetsenteret inviterer 16. oktober 12.00-14.00 til et webinar spesielt utviklet til deg som er leder innen eldreomsorg. Kurset er gratis, men krever påmelding.

En frivillig mann fra Røde Kors sykler en richsaw sykkel med en eldre mann som passasjer.

Verdighetsenterets webinarer om frivillighet og aktivitet i eldreomsorg:

Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for frivillighet i kommunens helse- og omsorgssektor – i sykehjemmene, i hjemmetjenesten og ved aktivitetstilbud for eldre. Vi vil derfor fremover lansere et utvalg av kostnadsfrie, digitale kortkurs som er skreddersydd ulike målgrupper som ledere, frivillighetskoordinatorer og øvrige ansatte som samarbeider med frivillige.