Arrangement

Fagforum for frivillighetskoordinatorer: Frivillighet og psykisk helse (Gratis)

Dere vil på fagforum for frivillighetskoordinatorer 9. oktober klokken 14.00-15.30 få møte Maria Veske som skal holde et innlegg om frivillighet og psykisk helse med fokus på eldrefeltet.

En gruppe eldre er ute og går på tur

Om Fagforum for frivillighetskoordinatorer

Digitalt fagforum er et jevnlig digitalt møtested for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Vi ønsker å tilrettelegge for at du som jobber innen fagfeltet frivillighet i eldreomsorg skal kunne bygge nettverk, og ha en arena for dialog

Målgruppen for dette tilbudet er frivillighetskoordinatorer eller andre som har ansvar for å koordinere frivillig innsats i eldreomsorgen. Deltakelse på digitalt fagforum er gratis, men krever påmelding.