Arrangement

Fagforum for frivillighetskoordinatorer: Politisk forankring av aktiviteter og prosjekter (Gratis)

Tema for dette fagforumet 30. april klokken 14.00-15.30 er hvordan du kan jobbe for å forankre aktiviteter og prosjekter politisk.

En sykepleier står sammen med en ung og en eldre kvinne som driver hagearbeid

Om fagforum for frivillighetskoordinatorer

Fagforum for frivillighetskoordinatorer er et jevnlig digitalt møtested for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Verdighetsenteret ønsker å tilrettelegge for at du som jobber innen fagfeltet frivillighet i eldreomsorg skal kunne bygge nettverk, og ha en arena for dialog

Målgruppen for dette tilbudet er frivillighetskoordinatorer eller andre som har ansvar for å koordinere frivillig innsats i eldreomsorgen. Deltakelse på digitalt fagforum er gratis, men krever påmelding.