Arrangement

Fagforum for frivillighetskoordinatorer: Samskaping: Hvordan få til de gode samarbeidene? (Gratis)

Dere vil på fagforumet 20. august klokken 14.00-15.30 få møte Beate Magerholm som skal holde et innlegg om det gode samarbeidet med frivillige i eldreomsorgen

En frivillig mann fra Røde Kors sykler en rickshaw med en eldre mann som passasjer

Om Fagforum for frivillighetskoordinatorer:

Digitalt fagforum er et jevnlig digitalt møtested for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Vi ønsker å tilrettelegge for at du som jobber innen fagfeltet frivillighet i eldreomsorg skal kunne bygge nettverk, og ha en arena for dialog

Målgruppen for dette tilbudet er frivillighetskoordinatorer eller andre som har ansvar for å koordinere frivillig innsats i eldreomsorgen. Deltakelse på digitalt fagforum er gratis, men krever påmelding.