Arrangement

Fagforum for Frivillighetskoordinatorer: Verktøy for mestring i arbeidshverdagen (Gratis)

Dere vil på Fagforum for frivillighetskoordinatorer 31. januar 14.00-15.30 få møte Maria Veske som skal dele noen verktøy som kan være nyttig i arbeidshverdagen som frivillighetskoordinator.

Illustrasjon av en kvinne som sitter på et garnnøste støttet opp av bøker

Om Fagforum for frivilighetskoordinatorer

Fagforum for frivillighetskoordinatorer er et jevnlig digitalt møtested for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Verdighetsenteret ønsker å tilrettelegge for at du som jobber innen fagfeltet frivillighet i eldreomsorg skal kunne bygge nettverk, og ha en arena for dialog

Målgruppen for dette tilbudet er frivillighetskoordinatorer eller andre som har ansvar for å koordinere frivillig innsats i eldreomsorgen. Deltakelse på digitalt fagforum er gratis, men krever påmelding.