Etterutdanning

Frivillighet i eldreomsorg kull 38

Etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg er en praksisnær utdanning om samarbeid mellom kommunen, frivillig sektor og nærmiljø for en verdig alderdom.

En eldre og en yngre kvinne steller i hagen sammen

Målet med etterutdanningen

Etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg er en praksisnær etterutdanning om samspillet mellom kommunen, frivillig sektor og nærmiljø for en verdig alderdom.

Formålet med etterutdanningen er å øke kompetansen på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorgen, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor. Etterutdanningen bidrar til økt mobilisering og systematisering av arbeidet, som igjen vil bidra til aktivitet og sosialt fellesskap i eldreomsorgen. Etterutdanningen kombinerer det praksisnære med en innføring i det grunnleggende innen nyheter og forskning på feltet.

Undervisningen foregår i Zoom og på undervisningsplattformen Canvas. Det legges opp til erfaringsutveksling i grupper og plenum.

Etterutdanningen er aktuell for deg som:

Ledere og ansatte i kommunen og frivillig sektor med eldre som målgruppe som:

- Organiserer og tilrettelegger for frivillig innsats i eldreomsorgen

- Jobber med fagutvikling knyttet til samspill mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorg/helse- og omsorgssektoren

- Jobber med utarbeidelse eller implementering av nasjonale eller lokale planer med frivillighet som ansvarsområde

- Ansatte som møter frivillige i arbeidshverdagen som ønsker kunnskap om samspillet med frivillige på arbeidsplassen

På etterutdanningen undervises det blant annet i:

  • Samspill mellom offentlig, frivillig sektor og nærmiljø i omsorgssektoren med eldre som målgruppe.
  • Inspirasjon til aktiviteter som fremmer aktivitet, fellesskap og kreativitet i eldreomsorgen
  • Politiske dokumenter og frivillighetens plass i disse
  • Verdighetsenterets ivaretakingshjul - hvordan ivareta samarbeidet med frivillige fra innledning til avslutning
  • Forebyggende perspektiv - helsefremmende frivillighet.
  • Systemer for frivillighet: Rekruttering, organisering, opplæring, ivaretakelse.
  • Juridisk og etisk perspektiv
  • Hvordan bygge god kultur for samarbeid mellom frivillige og ansatte.
  • Konflikthåndtering og mestring av egen arbeidshverdag

Få hjelp til å utvikle ditt frivillighetsprosjekt

Ønsker du hjelp til å utvikle et frivillighetsprosjekt på din arbeidsplass?

Du som deltar på etterutdanningen får tilbud om å delta på en kostnadsfri kursdag om prosjektutvikling, samt å få veiledning fra Verdighetsenteret i arbeidet.

Les mer om denne kursdagen her. Du kan melde deg på ved å krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen veksler mellom egenstudie i Canvas og samtaler i digitale møter i Zoom. Egenstudie vil være en kombinasjon av videoforelesninger, for eksempel refleksjonsoppgaver og skriftlig erfaringsdeling og gruppediskusjoner. Den digitale klasseromsundervisningen vil være interaktiv der alle er delaktig, og det legges opp til møte med ulike fagpersoner samt erfaringsdeling i grupper og plenum.

Du må ha tilgang på datamaskin med høyttaler, mikrofon (eventuelt hodetelefoner med mikrofon) og webkamera.

Deltakerne må sitte på egen skjerm under erfaringsutveksling i Zoom.