Kurs

Webinar: Frivillighetens potensiale og utfordringer i eldreomsorgen - hva må du som politiker vite? (Gratis)

Er du politiker på lokalnivå? Bli med på dette kostnadsfrie webinaret 19. september klokken 18.00-19.00 med samspill mellom offentlig og frivillig sektor på eldrefeltet som tema.

En frivillig kvinne spiller gitar for en gruppe eldre

Verdighetsenterets webinarer om frivillighet og aktivitet i eldreomsorg:

Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for frivillighet i kommunens helse- og omsorgssektor – i sykehjemmene, i hjemmetjenesten og ved aktivitetstilbud for eldre. Vi vil derfor fremover lansere et utvalg av kostnadsfrie, digitale korte kurs som er skreddersydd ulike målgrupper som ledere, frivillighetskoordinatorer og øvrige ansatte som samarbeider med frivillige.