Etterutdanning

Frivillighet i eldreomsorg kull 34 - Oslo (fysisk og digitalt)

Etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg, er en praksisnær utdanning om samarbeid mellom kommunen, nærmiljøet og frivillig sektor for en verdig alderdom.

To kvinner snakker sammen

Kommende kull

Målet med etterutdanningen

En praksisnær etterutdanning for å få til økt aktivitet, og et godt system for samarbeid mellom kommune og frivillighet i omsorgssektoren, med eldre som målgruppe.

Utdanningen kombinerer det praksisnære med en innføring i det grunnleggende innen nyheter og forskning på feltet. I tillegg til foredrag fra Verdighetsenterets egne kursledere hentes foredragsholdere inn fra både frivillig og kommunal sektor med et fokus på tilrettelegging av for frivillighet og gode samarbeid. Alle deltakere blir veiledet i å starte opp sitt eget frivillighetsprosjekt på arbeidsplassen.

Formålet med etterutdanningen er å øke kompetansen på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorgen, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor. Slik skal den bidra til økt mobilisering og systematisering av arbeidet.

Prosjekt

Hver deltaker utvikler et prosjekt på egen arbeidsplass som kombinerer frivillighet og eldreomsorg. Prosjektene favner bredt fra små og store konkrete aktiviteter for eldre til utforming av strategi og kartlegging. Som deltaker får du faglig støtte og veiledning til ditt prosjekt fra Verdighetsenteret.

På utdanningen underviser vi blant annet i:

 • Frivillighet i eldreomsorgen
 • Systemer for frivillighet: Rekruttering, organisering, opplæring, ivaretakelse.
 • Samarbeid mellom kommune, frivillighet og næringsliv om eldreomsorg.
 • Juridiske og etiske dilemmaer.
 • Hvordan bygge god kultur for samarbeid mellom frivillige og ansatte.
 • Ulike blikk på koordinatorrollen i eldreomsorgen.
 • Frivillighet inn i palliasjonsfeltet.
 • Demens og kommunikasjon
 • Inspirasjon til aktiviteter som fremmer aktivitet, fellesskap og kreativitet i demens- og eldreomsorgen
 • Hvordan utforme gode prosjekter med frivillighet inn i eldreomsorgen på egen arbeidsplass

Målgrupper

Personer i ulike roller som organiserer og tilrettelegger for frivillig innsats i eldreomsorgen. For eksempel:

 • ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren
 • ansatte og ledere i kommuneadministrasjon med ansvar for frivillighet i eldreomsorg
 • ansatte og ledere i frivillige organisasjoner
 • ansatte og ledere i frivilligsentraler

Utdanningen passer for deg som

 • Vil øke samarbeidet på tvers av sektorer
 • Har behov for kompetanse på frivillighet, og samspillet mellom frivillig og offentlig sektor
 • Ønsker mer struktur i frivillighetsarbeidet der du jobber
 • Arbeider med tilrettelegging av frivillighet i eldreomsorgen på et strategisk eller operativt nivå
 • Skal sette i gang med kartlegging, strategier eller nye aktiviteter innen frivillighet i eldreomsorg
 • Ønsker påfyll, kunnskap, tips, råd, inspirasjon og utvidet nettverk.
 • Har interesse for organisering av frivillighet og vil være oppdatert på feltet

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen legges opp med to fysiske samlinger og én digital samling.

De fysiske samlingene holdes i Sentralen i Oslo sentrum. Her får deltakerne foredrag og erfaringsutveksling i gruppe og plenum.

Den digitale samlingen holdes på Zoom, og deltakerne får tilgang på en rekke ressurser på læringsplattformen Canvas. Undervisnigen legges opp med veksling mellom egenstudie i Canvas og møter i Zoom. Egenstudiet vil være en kombinasjon av videoforelesninger og refleksjonsoppgaver. Den digitale klasseromsundervisningen i Zoom vil være interaktiv der alle er delaktig, og det legges opp til møte med ulike fagpersoner samt erfaringsdeling i grupper og plenum.

Du må ha tilgang på datamaskin med høyttaler, mikrofon (eventuelt hodetelefoner med mikrofon) og webkamera. Alle deltakere må under den digitale klasseromsundervisningen i Zoom delta fra egen skjerm.