Kurs

Kurs om samtaler ved alvorlig sykdom (Bergen)

Hvordan kommunisere med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende? Et to-dagers kurs for leger som ønsker å utvikle egen forståelse, innsikt og praktiske ferdigheter.

En dame ligger for døden i sengen med pårørende rundt seg

Om kurset

Kurset er aktuelt for alle leger som møter alvorlig syke pasienter i palliativ fase.

Undervisningen sikter mot en bevisstgjøring av egne læringsbehov. Vi trener på ferdigheter i samtaler med pasienter, pårørende og/eller kolleger innenfor tema som prognose, behandlingsbegrensing og døden.

For detaljert timeplan se her

Mann og kvinne i legeklær

Om kurslederne

Siri Steine

Dr.med. Tidligere avdelingsoverlege ved Palliativ avdeling, Ahus.

Siri har lang erfaring som allmennlege, sykehjemslege, palliativ medisiner og veileder. Hun er utdannet i kommunikasjon og veiledning fra AACH (American Academy on Communication in Healthcare, USA) og har bred erfaring som underviser i klinisk kommunikasjon.

Sebastian von Hofacker

Faglig leder ved Verdighetsenteret, tidligere seksjonsoverlege ved Sunniva avdeling (regionalt palliativt senter) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og overlege ved Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest.

Sebastian er anestesi- og palliativlege. Han har bred erfaring fra sykehus, sykehjem og hjemmebasert omsorg for alvorlig syke personer. Han er ansvarlig for kommunikasjonstrening for de norske studentene ved NSCPM, Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin og er faculty i VitalTalk.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Den Norske Legeforening som et 15-timers klinisk emnekurs i allmennmedisin, innen palliativ medisin.

Videre er kurset godkjent som et 15-timers valgfritt kurs i alders- og sykehjemsmedisin, anestesiologi, fødselshjelp og kvinnesykdommer, generell kirurgi, geriatri, indremedisin, nevrologi og onkologi.

Samt som et 12-timers valgfritt kurs i lungesykdommer.