Etterutdanning

Palliativ eldreomsorg kull 47 (hybrid)

Etterutdanningen Palliativ eldreomsorg styrker din kompetanse innen helhetlig ivaretakelse av sårbare gamle i livets sluttfase.

pleier og eldre mann
Fagplan Palliativ eldreomsorg