Årsrapporter og strategi

Her kan du lese eller laste ned årsrapportene og strategien til Verdighetsenteret.

Her kan du lese vår strategiplan for 2024 – 2026