På oppdrag for myndighetene

Arbeidet til Verdighetsenteret er forankret i en rekke nasjonale planer og strategier.

Her er arbeidet til Verdighetsenteret forankret