Aktiv frokost

Prosjektleder: Wenche Furulund, fagleder, Sørum aktivitetssenter

Prosjektstart: September 2021

Prosjektet foregår på: Sørum aktivitetssenter

Involverte i prosjektet: Sørum aktivitetssenter, Hjemmetjenesten, Nasjonalforeningen for folkehelsen, samt en senior/deltaker, Lillestrøm kommune

Målgruppe: Hjemmeboende seniorer, frivillige, pårørende og ansatte

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Aktiv frokost

Sosial møteplass med god frokost

Mange eldre har den siste tiden blitt hardt rammet av pandemien. Det har ført til begrensinger i sosialt samvær, stengte møteplasser og få aktiviteter. De siste årene har det også gjennom media blitt kjent at mange eldre har et dårlig kosthold, som igjen har ført til feilernæring. Behovet for å opprette møteplasser med tilbud om fysisk aktivitet, gode opplevelser, og god mat er derfor til stede. Dette skal være et lavterskeltilbud uten vedtak, slik at alle hjemmeboende seniorer kan delta. De skal også være med og bestemme aktivitetene. Målet er å få til en ukentlig frokost ved Sørum aktivitetssenter, med påfølgende fysiske og kulturelle aktiviteter. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med hjemmetjenesten.

Slik kan du gå frem:

I samarbeid med hjemmesykepleien kan du kartlegge hvilke beboere som kan være aktuelle for tilbudet. Gjør tilbudet «Aktiv frokost» kjent blant aktuelle seniorer og pårørende og hent inn forslag til ønskede aktiviteter fra de som skal bruke det. Inngå avtaler med ulike organisasjoner i geografisk nærhet som kan tenkes å være en god match ut fra brukernes ønsker og det som er praktisk mulig å få til. Du kan bruke flyers som leveres av hjemmetjenesten, og plakater som henges opp på senteret.

Og gode tips:

Noen brukere har kanskje ikke mulighet til å komme seg til aktiviteten på egenhånd. Det kan være aktuelt å se om det finnes løsninger for transport, slik at den gruppen som kanskje opplever størst grad av ensomhet også kan få delta. Inviter en representant fra målgruppen inn i prosjektgruppen for å være med å utvikle tilbudet. Start i det små, og bygg ut etter hvert. Se også etter hva samarbeidspartnere kan få i retur, f.eks. lån av lokaler.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.


Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg