Den grenseløse godviljen

Prosjektleder: Hanne Gundersen, Kåfjord kommune

Prosjektet foregår på: Kåfjord sykehjem

Involverte i prosjektet: Fridhild Jacobsen, miljøterapeut

Inger Vangen, miljøarbeider

Ken Stian Mathisen Larsen, miljøarbeider

Målgruppe: Innbyggere, frivillige, pårørende, ansatte

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Frivillig på sykkeltur med en innbygger

Eldreomsorgen i fokus

Man ønsker å leve lenge og føle egenmestring i sitt liv så lenge som mulig. Mange eldre som ønsker å være aktive vet ikke hvor de kan finne tilbud som utfyller deres interesser og behov. Frivilligheten og kommunen trenger derfor å synliggjøre og avklare sine ansvarsområder, bedre informasjonsflyten, og i større grad benytte seg av hverandre. Prosjektet har som mål å utvikle et dokument/håndbok som skal være veiledende i det konkrete samarbeidet mellom kommune og frivilligheten. Håndboken skal fungere som en veileder til ansatte, slik at de lett kan finne frem til ulike tilbud. F.eks. En beboer ønsker å danse, ansatte kan ved hjelp av håndboken finne om man kan imøtekommer dette ønsket, og hvordan. En gjennomtenkt strategi og ansvarsoversikt vil være gode rammer for utvikling av et styrket tilbud i helse- og omsorgssektoren. Gjennomføringen krever kompetanse og ressurser, i form av en koordinator og frikjøp av tid blant kommunalt ansatte.

Slik kan du gå frem:

Sett av tid til faste møter, og involver de ulike ledere i planleggingen. Snakk med pårørendekontakter, hjemmetjenesten og sykehjem for å kartlegge behovet til beboere på sykehjem og hjemmeboende eldre. Finn ut hvilke aktiviteter som er tilgjengelig blant lag og foreninger som innbyggerne kan delta på. Ved å arrangere en workshop med Frivilligsentral og andre partnere, kan alle bidra med sine interesser. På bakgrunn av denne kartleggingen skal det så utformes et planverktøy som helse og omsorgstjenesten bruker i sitt daglige arbeid Gjennom avisomtale og sosiale medier kan tilbudene også gjøres kjent blant innbyggene.

Og gode tips:

Sett av god tid til arbeidet. I utarbeidelsen av nye rutiner vil det være en fordel å ha med ledere på veien. Frivillige kan også bidra med gode innspill. Godt samarbeid vil bidra til eierskap, og ivaretar interessene i de ulike organisasjonene.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg