Digivenn – digital og teknologisk støtte og opplæring for eldre

Prosjektleder: Sara Maria Bjune Mead, miljøtjenesten Bergenhus

Prosjekt start: 2021

Involverte i prosjektet: Leder ved miljøtjenesten; frivilligkoordinator ved enhet for aktivitet og mestring; miljøarbeidere i miljøtjenesten Bergenhus og beboere ved omsorgsboligen.

Prosjektet foregår på: Lokale omsorgsboliger

Målgruppe: Eldre i omsorgsboliger

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Eldre dame  bruker mobiltelefon til videosamtale

«Vi får ikke tatt bussen uten å snike!»

Miljøterapeuter tilknyttet omsorgsboliger for eldre ser utfordringen daglig; «nettbrettet funker ikke lenger», «har fått en melding fra helsenorge om at jeg har fått et brev, hvordan finner jeg det?», og «vi får ikke tatt bussen uten å snike!»

I dette prosjektet er målet å få til et samarbeid med frivillige som kan hjelpe eldre på omsorgsboliger med deres digitale og teknologiske utfordringer.

For å kunne være aktive og selvstendige innbyggere må eldre kunne delta i det digitale og teknologiske samfunnet. Mange eldre opplever å ikke mestre digitale verktøy, eller opplever at verktøyene deres ikke fungerer som de skal. Problemene de støter på er ofte av hverdagslig art for noen som har vokst opp med digitale verktøy – og kan lett løses av unge mennesker med generell digital kompetanse. For eventuelle yngre frivillige kan samrbeidet være god CV-mat samtidig som det gir en kontakt med eldre som ikke alltid finner sted i en studentfase i livet.

Slik kan du gå frem

Gjennomfør samtaler med de eldre i omsorgsboligene om hva de har behov for, hvilke utfordringer de møter på, og hvordan kontakten og organiseringen av de frivillige bør gjennomføres for at det skal passe for dem.


Definer rammer for samarbeidet mellom den eldre og de frivillige. Forskjellige tiltak er mulige. Ansatte kan registrere behov for bistand og kontakte frivillige ved behov. De eldre kan eventuelt ta direkte kontakt med de frivillige når problemer oppstår. Det er viktig å snakke med de frivillige om hvilke ønsker de har for samarbeidet.

Og gode tips

Når man skal hjelpe andre med digitale tjenester kan situasjoner hvor sensitiv informasjon blir tilgjengeliggjort oppstå (passord, personinformasjon osv.) Det er viktig å ha på plass gode rammer for dette i samarbeidet med de frivillige.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg