Frivillighetshjulet – kartlegging, struktur og ivaretakelse

Prosjektleder: Guro Skår, Østerås seniorsenter og Astrid Giæver Marvik, Rykkinn seniorsenter

Prosjektstart: 2024

Prosjektet foregår på: Seniorsentrene i Bærum

Målgruppe: Frivillige, ansatte, innbyggere som benytter tilbudet ved seniorsentrene

Illustrasjon av Verdighetsenterets ivaretakingshjul

Gode rutiner for godt samarbeid

Prosjektet har som formål å kartlegge nåværende struktur og situasjon for frivillig innsats ved seniorsentrene. Hva fungerer, og hva kan videreutvikles? Hvilke behov finnes i møte med nye pensjonister og seniorsentrenes rolle i framtiden?

Det skal utvikles og implementeres felles rutiner for samarbeid med frivillige. Rutinene skal samles i en rutineperm med utgangspunkt i Verdighetsenterets ivaretakingshjul. Forankring i organisasjonen, opplæring og ivaretakelse er viktige momenter i arbeidet.

Rutinene skal bli tydeliggjort og innarbeidet. Gode og tydelige rutiner sikrer en gjennomgående bedre opplevelse både for ansatte og frivillige. De bør være like for alle sentre, være forankret hos alle ansatte, og sikre en god ansvarsfordeling blant de ansatte. Ved å sette kunnskapen som finnes rundt samarbeidet med frivillige ved seniorsentrene i system vil det bli enklere å videreformidle til nye ansatte.

Slik kan du gå frem:

Inviter til innspillsmøte, og lag en plan for informasjon om prosjektet til berørte parter. På bakgrunn av innspillene som kommer inn kan det utvikles rutiner for samarbeid med frivillige ved virksomheten, og tilhørende dokumenter/maler. Det finnes et utgangspunkt som kan lokalt tilpasses i Verdighetsenterets frivillighetshåndbok. Når rutinene er utviklet er det viktig å presentere disse for eksempel på en fagdag eller i avdelingsmøte.

Og gode tips:

Det er viktig å jobbe med forankring. Dette kan gjøres gjennom god informasjon til alle som vil berøres av prosjektet og gjennom å invitere ledelse, ansatte og gjerne også frivillige til å være med å utvikle rutinene. Dette sikrer at viktige perspektiver kommer frem, og at de som vil jobbe etter rutinene fremover føler et eierskap. Informasjon og innspillsrunder kan legges til de arenaer hvor informasjon utveksles, for eksempel driftsmøter, avdelingsmøter, fagdager osv.

Lurer du på noe?

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg med veiledning fra Verdighetsenteret.

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mer om Frivillighet i eldreomsorg