Frivillighetskoordinering i omsorgsbolig - vårt rammeverktøy

Prosjektleder: Camilla Wiik, Gamle Drammensvei omsorgsbolig, Bærum

Prosjekt start: 2021

Prosjektet foregår på: Lokal omsorgsbolig

Målgruppe: Tjenesteleder, ansatte ved institusjon og frivillige

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Møte om et bord. Mange i dialog om kartlegging av behov

Gode rutiner skaper god samhandling.

Hvordan skal man kartlegge behov, tiltrekke frivillige og koordinere samarbeidet? Slike spørsmål er sentrale for dette prosjektet.

Det er og vil bli et økt behov for flere som kan samarbeide om hverdagsaktiviteter for de eldre for å skape et godt og innholdsrikt liv. Disse aktivitetene kunne vært organisert av frivillige. For å få til det må det etableres et godt system som fungerer for å ivareta dette på alle plan.

Prosjektet presenterer et arbeidsverktøy som skal komme koordinator, tjenesteleder, avdelingssykepleier, ansatte, frivillige og beboere til gode. Arbeidsverktøyet er et systemdokument (rutinebeskrivelse) som beskriver de ulike stegene i samarbeidet med frivillige ved omsorgsboligen.

Et godt rammeverk tilrettelegger for et godt og strukturert handlingsrom, der frivilliggruppen vet hva de skal, får god informasjon, og blir godt ivaretatt. Tilbake yter de en kjempe innsats for beboerne. Dette nyter beboerne god av og det skapes et «godt sted å bo».

Slik kan du gå frem:

Kartlegg behov for aktiviteter blant de eldre beboerne. Kartlegg deretter hvilke aktører i nærmiljøet som kan bidra til å dekke disse behovene.


Det er viktig med opplæring av frivillige og informasjon til ansatte om frivillighet og aktiviteter. Dette innebærer blant annet rolleavklaring og avklaring av hvilke forventninger de har til hverandre.


Den ferdige rutinebeskrivelsen inneholder til slutt beskrivelser av fremgangsmåter og instruksjoner til alle aktører involvert i aktivitetene for de eldre.

Og gode tips

Rutinebeskrivelsen kvalitetssikres av ledelsen, når denne er ferdig utarbeidet.

Man kan benytte seg av ulike ressurser til å informere og snakke om frivillighet med de ansatte. Se for eksempel Betingelser for frivillig innsats: Motivasjon og kontekst

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg