Frivilligkontakter på sykehjem – struktur og oppgaver

Projektleder: Emilie Glas, Storhaugen Helsehus

Prosjektstart: 2021

Prosjektet foregår på: Helsehus, Kristiansund

Involverte i prosjektet: Lokale omsorgsboliger

Målgruppe: Frivilligkontakter

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

To frivilligekontakter arbeier sammen om et dokument.

Å tydeliggjøre frivillighetskontaktenes rolle

Situasjonen kan være velkjent: Mange beboere ønsker besøksvenn eller å delta på aktiviteter, men ansatte og pårørende vet ikke alltid hvor de skal melde inn behovet.

Frivilligkontakter blir et bindeledd mellom frivillige og ansatte og beboere. Med en god struktur for å få frivilligheten inn på sykehjem og bemannede omsorgsboliger kan flere beboere få glede av de frivilliges innsats.

Ved å lage tydelige rutiner og prosedyrer i form av en håndbok for frivilligkontakter, samt etablere et forum for frivilligkontaktene vil deres rolle bli tydeliggjort og man vil sikre en lik praksis på tvers av institusjoner.

Med en god struktur vil frivillige bli bedre ivaretatt, fra de melder interesse til de gjennomfører aktiviteter. En god struktur vil også bidra til at ansatte er tryggere i sin rolle når de samarbeider med frivillige.

Slik kan du gå frem

Utarbeid håndboken i samarbeid med frivilligkontaktene.


Senere kan du invitere frivilligkontaktene til felles forum for frivilligkontakter, der håndboken er tema.

Og gode tips

I en travel hverdag kan det være vanskelig å få til møter med ledelse og ansatte om prosjektet og den frivillige innsatsen. For å skape en møteplass ble det i dette prosjektet arrangert en sommerfest for beboerne, i samarbeid med frivillige. Dette var en stor suksess, og både beboere, ansatte og ledelse fikk en større forståelse for hva man kan få til i samarbeid med frivillige.

Anbefalinger fra Verdighetsenteret

I samarbeid med Fjell og Drammen kommuner har Verdighetsenteret utviklet en samarbeidsmodell for frivillige og kommuner.
Prosjektet Frivilligkontakter på sykehjem – struktur og oppgaver har også søkt inspirasjon i denne modell.

Få tilgang:

  1. Kortversjonen
  2. Hovedrapporten

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg