Fryd & gammen – trim for kropp og sjel

Projektleder: Synnøve Krygård, Vea Sykehjem

Projektstart: 2021

Prosjektet forgår på: Sykehjem, Karmøy

Involverte i prosjektet: Lokal vidergående skole

Målgruppe: Beboerne på sykehjemmet

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Eldre beboere i en gruppe. De aver fysisk aktivitet sammen, smiler og er glade.

Smil og gode stunder

Her er det trening som står i fokus med øvelser som alle kan utføre til musikk. Behovet for fysisk aktivitet blant eldre er stort, og prosjektgruppen ønsker å bygge opp en positiv innstilling til fysisk aktivitet. For mange er den sosiale biten like viktig, og av den grunn er det etter utført aktivitet tid for kos med drikke, frukt og gode samtaler.

Målsetting for prosjektet er en lettere hverdag med en bedre selvfølelse. Prosjektet er først og fremst for eldre på Vea sykehjem, men påvirker også pårørende i positiv grad.

Slik kan du gå frem

Oppsøk samarbeid med relevante aktører; for eksempel idrettslinjen og helse og sosial ved lokale videregående skoler.

La opplæringen av frivillige gjennomføres av en kyndig person, som selv har tidligere erfaring og opplæring for eksempel i å være treningsinstruktør på treningssenter.

Og gode tips

Utarbeid informasjonsmateriale om aktiviteten som kan deles ut/henges på informasjonstavlene på sykehjemmet.

Evaluer prosjektet underveis med rapportskriving.

Registrer eventuelt deltakerne, slik at en kan se behovet underveis og hvor mange som benytter seg av tilbudet.

Poster fra Vea Sykehjem med tittel på prosjekt. Tegning av en blomst og en bi

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg