Hobbystua

Prosjektleder: Sigrid Sørdal, frivillighetskoordinator, Vefsn sykehjem

Prosjektstart: Vinter 2021

Prosjektet foregår på: Vefsn sykehjem

Involverte i prosjektet: Vefsn sykehjem, Stiftelsen Termik, Tiøringen barnehage

Målgruppe: Beboere ved Vefsn sykehjem

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Arbeid med deig

Skapende stunder for liten og stor

I dialog med beboerne og pleiepersonalet, ser Vefsn sykehjem at det som blir savnet mest av aktiviteter er et sted man kan besøke en dag i uka, om så bare for å være sammen med andre. Som et bidrag til å ivareta livskvaliteten for beboerne, skal det derfor sammen med Stiftelsen Termik, pårørende og Livsgledebarnehagen til Vefsn sykehjem opprettes en hobbystue som er åpen én dag i uken. Her kan det tilrettelegges for aktivitet som er tilpasset den enkelte uavhengig av funksjonssvikt, og det vil være fokus på den enkeltes ressurser. Dette tilbudet vil kunne gi en opplevelse av å bli sett, få mestring og å være nyttig. Hobbystua skal være en arena hvor det skal være godt å være også for pårørende. Møter på tvers av generasjoner gir utbytte både til de eldre og barna, hvor de kan utveksle erfaringer og historier til felles glede. Ikke bare skaper dette liv, god stemning og smil om munnen på beboerne, det gjør også sykehjemmet mer til et hjem, og ikke en institusjon for barna. Det å få en god opplevelse med å besøke et sykehjem som barn, kan i det lengre perspektivet kanskje gjøre barna mer nysgjerrig på å prøve seg i eldreomsorgen senere i livet?

Slik kan du gå frem:

Snakk med ledelsen på sykehjemmet, og finn ut om det finnes egnede lokaler til formålet. Inngå samarbeid med barnehage og organisasjoner om et lignende prosjekt, det er positivt å ha en skriftlig samarbeidsavtale og en aktivitetsplan som utvikles i fellesskap. Det er viktig at både beboere og barnehage får komme med innspill og behov, slik at de favner om alles interesser.

Og gode tips:

Der barn er involvert, kan aktivitetsmengden tilpasses slik at de ikke rekker å gå lei. Det kan også være lurt å ha fysisk aktivitet før den stillesittende, om begge deler er planlagt. Lokaler med gode lydforhold vil også være en fordel for de eldre. Deltakere med høyt pleiebehov kan også verdsette å bare observere og være en passiv del av aktiviteten.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg