Hva er viktig for deg

Prosjektleder: Gunn Lillian Furuseth, fagleder ved Stalsberg Aktivitetssenter på Strømmen i Lillestrøm kommune.

Prosjektstart: September 2021

Prosjektet foregår på: Stalsberg Aktivitetssenter

Involverte i prosjektet: Stalsberg Aktivitetssenter, Stalsberg bo- og behandlingssenter, Lillestrøm Frivilligsentral

Målgruppe: Deltakere på aktivitetssenteret, frivillige, hjemmeboere og ansatte på sykehjem

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Dame holder hoppetau

Aktiviteter for vennskap

Det er viktig for hjemmeboende eldre å ha et sosialt nettverk, hyggelige stunder og samtaler med andre, og gjøre aktiviteter sammen med andre mennesker. Savn av sosialt fellesskap rundt felles interesser fører til ensomhet. Prosjektet har som mål å finne aktiviteter som flere ønsker, samt å få til møteplasser, turer i frisk luft og andre former for bevegelse og trening. Slike møter mellom mennesker vil trolig bidra til vennskap, hygge trivsel og glede. Ansatte og frivillige vil selv også ha utbytte av slike samlinger når de ser at de eldre har det hyggelig og ønsker å komme tilbake.

Slik kan du gå frem:

Gjennomfør møter med eldre, og kartlegg hva som er viktig for dem. I samarbeid med frivilligsentral og organisasjoner kan det utarbeides en oversikt over hva som er mulig å få til. Lag informasjon til brukerne så de er godt opplyst om hvilke tilbud som foreligger

Og gode tips:

Det er viktig å ha et godt samarbeid med Frivilligsentralen og organisasjonslivet, og utvikle nettverks- og nærmiljøarbeid som metode for å skape gode og felleskapsorienterte lokalsamfunn. En god dialog med alle involverte kan gi økt innsikt i hva de enkelte grupperinger kan bidra med, og verdsette denne.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg