Inkludere, informere og samarbeide med ansatte

Prosjektleder: Yvonne H. Kristiansen

Prosjekt start: 2021

Prosjektet foregår på: Sykehjem i Tønsberg

Involverte i prosjektet: Erfaringer og maler deles blant involverte sykehjem slik at de benytter like skjemaer til eks «oppstartsamtale», osv

Målgruppe: Ansatte på institusjon

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

En sykepleier og frivilligkoordinator i dialog

Vi skal klare det, sammen!

Tiden til ansatte strekker ikke alltid til å opprettholde nødvendig aktivitet blant eldre. Bakgrunnen for dette prosjektet er et behov for aktivittet og gjerne ved hjelp av frivillighet. Det er spesielt ønskelig å få til for sårbare eldre i institusjon. Prosjektet har som mål å kartlegge og synliggøre behovet for frivillighet og å få frivillige inn i sykehjemmet. For å kunne få til dette må de ansatte føle seg inkludert.

I samarbeid med de ansatte utføres ett kartleggingsarbeid i form av en «idé- postkasse». Her kan de eldre på institusjon med hjelp av ansatte komme med egne ønsker etter sitt eget behov og interesser. I prosjektet undersøkes også hvilken viten de ansatte har om frivillighet, og hva deres forventninger til et samarbeide er.

I løpet av prosjektet får ansatte økt kompetanse om frivillighet og får se den verdien frivillighet kan skape.

Slik kan du gå frem

Du kan gjennomføre en anonym spørreundersøkelse blant de ansatte. Slik kan holdninger og synspunkter på samarbeid med frivillige fanges opp og det kan bli lettere å informere og gi dem kunnskap om frivillighet. Spørreskjemaene kan legges i en fysisk postkasse som plasseres på vaktrom. Alle som jobber i virksomheten/på avdelingen kan med fordel inkluderes i undersøkelsen (assistenter, lærlinger, elever, fagarbeidere).

Og gode tips

Få hjelp til å systematisere arbeidet på Aktivitetsdosetten

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg