Jul på Andreas hus

Prosjektleder: Hege Dahl, frivillighetskoordinator, Foreningen for Barnepalliasjon

Prosjektstart: september 2021

Prosjektet foregår på: Andreas Hus, Kristiansand

Involverte i prosjektet: Ingeborgs Tråkleri, Sandnes kjøpesenter 

Målgruppe: Gjester, ansatte, familier og frivillige

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Barn med plastelina. Foto av Jennifer Murray

Liv, lek og mestring året rundt på Norges første barnehospice

Målet for dette prosjektet er å utvikle en mal for årshjulet med utgangspunkt i desember måned med oversikt over faste aktiviteter og markeringer knyttet til de ulike årstider på barnehospicet. Andreas hus blir et tilrettelagt og helhetlig lindrende omsorgstilbud for barn med livstruende og livsbegrenset sykdom. Uavhengig av diagnose, kultur, tro og etnisitet skal det bli et tilbud der hele familien blir fulgt opp og tatt vare på i kortere eller lengre opphold, tilrettelagt for liv, lek og mestring. Med gøye og inspirerende aktiviteter skal vi støtte det syke barnet og familien, og bedre livskvaliteten til våre gjester i en vanskelig tid.

Gjennom god planlegging skal det være et forutsigbart tilbud som skal gi en opplevelse av trygghet og ivaretakelse både for gjester og frivillige gjennom hele året.

Slik kan du gå frem:

Etabler tidlig en god relasjon med samarbeidspartnere og sponsorer for å få på plass en tydelig plan for hele året. Utarbeid faste, sesongbaserte aktiviteter som passer med øvrige årshjulet/de øvrige planene til virksomheten. Informer og innled samarbeid med frivillige gjennom informasjonsmøter, brosjyrer på viktige møteplasser og annonser i sosiale- og tradisjonelle medier. Frivillige kan også bidra med personlige historier til presseomtale.

Og gode tips:

God planlegging er viktig for at aktivitetene kan gjentas fra år til år uten de store endringene. En solid struktur gir grunnlag for tradisjoner, og vil gi en forutsigbar og meningsfull hverdag for både frivillige og familier. Inkluder frivillige i planleggingen av aktiviteter de ønsker å ta del i, da blir de sett og hørt.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg