Kroken

Prosjektleder: Evy Haugsdal, Aktivitør ved dagsenter på Jonsokberget,

Maylen Nilsen Skoie og Rebecca Stokka Nordheim, hjemmesykepleien i Strand kommune

Prosjektstart: September 2021

Prosjektet foregår på: Jonsokberget dagsenter

Involverte i prosjektet: Hjemmesykepleien, Sanitetsforeningen, frivillige

Målgruppe: Hjemmeboende eldre, pårørende og frivillige

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

En sosial møteplass med måltid og aktiviteter

Hjemmesykepleien observerer at det er flere eldre som opplever både ensomhet, stillesitting og dårlig ernæring. Det kan være vanskelig for de eldre å ta, og holde kontakt med andre eldre i samme situasjon. Prosjektet har som mål å bedre ernæringen og øke trivselen ved å samle hjemmeboende eldre to kvelder i uken til måltider og sosialt samvær. Det vil gjøre det lettere for dem å opprettholde kontakt med andre, og det kan gi bedre appetitt å spise sammen med noen.

Slik kan du gå frem:

Innled samarbeid med frivilligsentralen eller andre relevante samarbeidspartnere. Kartlegg behov i tett samarbeid med dagsenter og hjemmesykepleien. De som mottar tjenester fra hjemmetjenesten har gjerne innspill til hvilken mat de liker best, og hvilke aktiviteter de kunne tenke seg å få tilbud om. Slik vil de også bli godt informert om tilbudet, og det vil gjøre at samhandlingen blir ivaretatt. De som benytter tilbudet kan også betale en liten egenandel pr måltid, for å dekke resten kan det søkes midler fra ulike fond.

Og gode tips:

Involver de frivillige og innbyggerne i høyest mulig grad, da de på sikt skal drive tilbudet selv. Det kan også arrangeres temakvelder, som f.eks. juleverksted med barn og ansatte, 17.mai-feiring o.l.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg