Kulturglede - aktivitet og trivsel i institusjon for eldre

Ansvarlige for prosjektet:

Thea Marie Topstad (Kleppheimen sjukeheim), Gunhild D. Klingsheim (Klepp frivilligsentral), Helene Stangborli (prosjektleder (Sirkelen sjukeheim, Klepp kommune))

Prosjektstart: Vinter 2021

Prosjektet foregår i: Klepp kommune

Involverte i prosjektet: Klepp frivilligsentral, Sirkelen sykehjem, Kleppheimen sykehjem 

Målgruppe: Beboere

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Tovertafelbord i bruk

Aktivitet og trivsel på institusjon

Gjennom prosjektet Kulturglede skal det startes opp faste aktiviteter i samarbeid med frivillige. Det skal skape økt oppmerksomhet rundt aktivitet og trivsel, og målet er å gi en meningsfull hverdag til beboerne, og bekjempe nedstemt- og ensomhet. Dette skal oppnås ved at det utviklet aktivitetsplaner med tydelig oversikt over aktiviteter og frivillige, samt at alle ansatte og frivillige får opplæring i å bruke utstyr som følger med aktivitetene. Det er også viktig med et fokus på tett oppfølging av frivillige, så de føler seg trygge og ivaretatte. Trygghet vil gjøre at de blir værende, og at flere melder seg. Ansatte skal være klar over når de frivillige kommer, og det skal tilrettelegges for et godt samarbeid mellom frivillige og ansatte. Det er et mål at prosjektet vil gjøre sykehjemmet mer åpent, og det blir lettere for beboere, pårørende, ansatte og frivillige å møtes på nye måter. Kort oppsummert ønsker man mer aktivitet og samhandling i institusjonene, som også kan gjennomføres under nedstenging/pandemi.

Slik kan du gå frem:

Det er viktig å jobbe for å forankre prosjektet i ledelse, samt at det gis god informasjon om prosjektet til ansatte. Lag ukeplaner for ulike aktiviteter til avdelingene, utvikle disse gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner. Gi ansatte og frivillige opplæring i bruk av digitale hjelpemidler som trengs for å drive aktivitetene. Det er også viktig å utarbeide rutiner for samarbeid med frivillige. I dette prosjektet var det god erfaring med en ordning med frikjøpte kulturkontakter, ansatte med et særlig ansvar for aktivitet og frivillighet.

Og gode tips:

Det finnes mange digitale hjelpemidler til aktivitet, så det kan være lurt å gjøre seg kjent med hvilke muligheter som finnes. Eksempler fra dette prosjektet er digital overføring av konserter eller gudstjenester samt Tovertafelbord. Tovertafelbord er et interaktivt spill som er utarbeidet spesielt for de med demens, men har også god effekt på de med kognitiv svikt. Det stimulerer mange av sansene vi har i kroppen, og gir skjult fysisk trening da det krever bevegelser av armer og bein. Ikke minst er det et sosialt spill!

Det kan være aktuelt å søke om midler for å gå til innkjøp av digitalt utstyr for aktivitet. I dette prosjektet ble midler tildelt fra Statsforvalter.

Les mer om tovertafelbord her:https://medema.no/produkter/velferdsteknologi/tovertafel/

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg