Kunst for alle

Prosjektansvarlige: Inga Merethe Fjerdingstad, sykepleier ved aktivitetssenteret

Elisabeth Tollefsen, hjelpepleier, Lundeåne bo- og servicesenter

Gro Ege Tønnesen , Leder og sykepleier, Lagård bo og servicesenter

Prosjektstart: September 2021

Prosjektet foregår på: Aktivitetssenteret, Lundeåne bo- og servicesenter og avdeling Bekkefaret ved Lagåd bo- og servicesenter.

Involverte i prosjektet: Eigersund kommune, Frivilligsentralen og kunstnere.

Målgruppe: Beboere ved Lagård bo og servicesenter , deltakere ved aktivitetssenteret, frivillige og ansatte

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Mann foran malerier

Engasjerende kunst

Mange som bor på institusjon har mistet mye av sitt sosiale nettverk, som ofte fører til passivitet og lite sosial kontakt. Kunst og håndverk kan alle være med på, uavhengig av funksjonsnivå, og ved å engasjere beboere og brukere kan ensomheten mange opplever forebygges. Tilbudet foregår om kvelden, da aktivitetstilbudet ellers er lavere. I prosjektet skal det samarbeides tett med frivilligsentral og lokale kunstnere.

Slik kan du gå frem:

Inngå samarbeid med Frivilligsentral, og oppnå kontakt med lokale kunstnere. Sammen med ansatte kan dere kartlegge aktivitetsønsker og utarbeide en passende aktivitet der kunstnerne kan bidra med sin kompetanse. Arranger kurs for frivillige hvor oppgaver fordeles, og ha fortløpende oppfølging med prosjektgruppe og ansatte.

Og gode tips:

En god dialog med alle involverte kan gi økt innsikt i hva de enkelte grupperinger kan bidra med. Det kan være lurt å avklare behov for midler, og søke om disse tidlig i prosessen. Fortløpende evaluering kan hjelpe for å få utviklet et så godt tilbud som mulig.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg