Lunsjkonsert på sykehjemmet

Prosjektleder: Birgitte Elin Bjørnstad

Prosjektstart: 2022

Prosjektet foregår på: Sofienberghjemmet, Oslo kommune

Målgruppe: Beboere ved sykehjemmet og elever ved videregående skole

Ung gutt spiller gitar

«Dette var flott. Dette kan vi leve lenge på!»

- Beboer ved sykehjemmet

Vinn-vinn! Samarbeid med elever fra VGS på sykehjemmet

Gode opplevelser og generasjonsmøter

Det etableres i dette prosjektet et samarbeid med lærere og elever ved en lokal videregående skole innen linjefaget musikk. Det jobbes i prosjektet frem mot å arrangere en lunsjkonsert ved sykehjemmet. Generasjonsmøter trekkes i Stortingsmelding 15. Leve hele livet frem som en av løsningene for å nå målet om å skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap for eldre, noe dette prosjektet tilrettelegger for. Det er et mål at prosjektet vil oppleves som en vinn-vinn for begge parter, slik at elever og lærere også vil oppleve å sitte igjen med et stort faglig og menneskelig læringsutbytte. Elevene får en arena hvor de kan praktisere det de lærer på skolen, og det vil kunne bidra til å nå fagenes kompetansemål. Det at elevene får et møte med sykehjemmet og eldreomsorg vil også kunne få andre langtidseffekter, for eksempel at de kunne ønske å engasjere seg videre som frivillige.

Slik kan du gå frem:

Det er viktig å forankre prosjektet både i ledelse ved sykehjemmet, og i den videregående skolen. Det å ta med representanter fra skolen i planleggingen, samt inngå en god samarbeidsavtale er viktig. Etter at konserten er gjennomført er det bra å gjøre en evaluering, og gjerne se på muligheter for forlengelse og videreutvikling av samarbeid.


Og gode tips:

I kontakt med samarbeidspartner er det fint å kunne peke på hvilke vinn-vinn effekter et slikt prosjekt kan ha. Det er viktig å holde jevnlig kontakt med avdelingslærere gjennom forberedelse av prosjektet for å oppdatere på fremdrift. Jobb frem en tydelig ansvarsfordeling og gode rammer for arrangementene. Gjennomfør evaluering like i etterkant av arrangementet, når inntrykkene er ferske.


Lurer du på noe?

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg


Bilde: Mart Production