Middag sammen

Prosjektleder: Inger Eliassen, Storhaugen helsehus, Kristiansund Kommune

Projekt start: 2021

Prosjektet foregår på: Lokal helsehus, Kristiansund

Involverte i prosjektet: Ulike lokalte aktøre som pensjonistforening; revmatikerforening; Frisk utvikling & Hjemmetjenesten i Kristiansund.

Målgruppe: Beboerne på senteret og hjemmeboende eldre.

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Måltidsfelleskab. Frivillig serverer kaffe for eldre dame til frokost .

Middagsservering ved Barmanhaugen Senior og aktivitetssenter.

Gode måltidsopplevelser vil øke matlyst, redusere underernæring og øke livskvalitet for ensomme eldre.

På et lokal senior- og aktivitetssenter var Kafeen tidligere et naturlig samlingspunkt for beboere i bygget, der de kunne møtes til måltider og gode samtaler.

I samarbeid med frivillige og hjemmetjenesten ble det startet opp ukentlig middagsservering i Kafeen. Tilbudet gjelder for beboerne på senteret og andre hjemmeboende eldre som hjemmetjenesten mener har behov for det. Det var et stort behov for et slikt tilbud under pandemien, men det vil også være svært relevant når samfunnet er tilbake til en mer normal hverdag.

Slik kan du gå frem

Lag en spørreundersøkelse om interesse for deltakelse til aktuelle brukere.

Som en del av forberedelsene kan du gjennomføre opplæring med frivillige og klargjøre lokalene.

og gode tips

Bli med på ledermøter hos samarbeidspartnere slik at prosjektet forankres der også. Ta med ferdige utskrifter om tilbudet og gi til lederne.

Viktig at ansatte som møter de hjemmeboende eldre er tilstrekkelig orientert om prosjektet så flest mulig får mulighet til å melde seg på. Lag et informasjonsskriv som ansatte kan dele ut til de eldre, for å spre oppmerksomhet om tilbudet.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg