«Min historie»

Projektleder: Vigdis Foss Belsås, Byåsen frivillighetsentral

Forventet oppstart: Høsten 2021

Prosjektet er en del av: Utdanningsprosjektet Eldre møter unge (EMU), som ledes av Byåsen frivilligsentral, Trondheim

Involverte i prosjektet: Lokal videregående skole, Trondheim kommune

Målgruppe: Ungdommer fra videregående, hjemmeboende eldre

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Eldre mann skriver i bok

Å la eldre mennesker bli hovedperson igjen i sitt eget liv

«Min historie» er et prosjekt der studenter innen helsefag på Byåsen videregående intervjuer deltakere fra EMU (eldre møter unge) om deres liv. Historiene resulterer til slutt i en bok.

De eldre får dele sin livshistorie, og kjenne på at noen er interesserte i deres liv. Også de med begynnende demens kan inkluderes og klare å fortelle om det som var før. Prosjektet er et fint generasjonsmøte, der ungdommene i tillegg får høre om norsk historie, og de blir godt kjent med de eldre - noe som kan være en styrke senere i ulike opplegg og aktiviteter i EMU. Dette er et vinn-vinn-prosjekt.

I første omgang foregår prosjektet kun som del av EMU, men når historiene er ferdige, vurderes det om blant annet lokalbiblioteket skal få et eksemplar av bøkene.

Slik kan du gå frem

EMU (eldre møter unge) er et godt etablert prosjekt der første års studenter innen helsefag har sin praksis. «Min historie» blir da en del av det ordinære programmet, og sikrer at opplegget fortsetter å være interessant og meningsfullt både for de hjemmeboende eldre og for ungdommene.

Prosjektet satte ned en prosjektgruppe som både inkluderer lærere og elever fra videregående og hjemmeboende eldre.

Og gode tips

For å starte opp med dette prosjektet er det viktig å ha en god dialog både med skolen og de aktuelle eldre.

De eldre må ha tid imellom besøkene til å finne bilder, tenke på hva de vil ha med i sin historie og eventuelt notere seg stikkord.

Verdighetsenteret anbefaler

Et prosjekt om livsminner kan også settes igang uten at det er et eget program på på den aktuelle videregående skole. Dersom du ønsker å jobbe med livsminner, kan du med fordel oppsøke samarbeidspartnere som har erfaring med denne typen, eller liknende prosjekter. Du kan etablere en prosjektgruppe som både inkluderer frivillige og hjemmeboende eldre, hvor alle kan skomme med innspill til samarbeidet.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg