Musikk og måltidsgleder sammen

Prosjektleder: Linda Thorsvik, Sør-Karmøy frivilligsentral IOGT

Prosjekt start: Vår til høst 2021

Prosjektet forgår på: Sør-Karmøy frivilligsentral IOGT

Involverte i prosjektet: Lokalt helselag og Kirkens bymisjon

Målgruppe: Eldre hjemmeboende og ungdommer 13-19 år

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Tre musikere spiller for eldre beboere og ungdom

Å bygge gode relasjoner mellom generasjoner

Dagens eldre er friskere og bor lengre hjemme. Noen sitter mye alene, spiser lite eller har feil kost, og noen er lite fysisk aktive. Dagens unge kjenner også mye på utenforskap og ensomhet. Sosiale møteplasser er viktig for alle – uansett alder.

Prosjektet inviterer disse to viktige gruppene sammen så de kan få glede av hverandre. En ønsker å forebygge ensomhet og isolasjon for begge gruppene, gi mestringsfølelse og god psykisk helse.

En dag i uken inviteres det til lunsj/middag og aktiviteter der eldre og unge fra ungdomsskolen og videregående kan få delta i tilberedningen, dekke bord og å spise sammen. Møtene har fokus på matglede, og ulike aktiviteter. For eksempel kan de unge lære de eldre om teknologi og sosiale medier. Aktivitetene kan også være brettspill, spille på instrumenter, allsang, håndarbeid eller bare sitte å prate sammen. De eldre kan bidra med sine erfaringer i historie, matlaging og håndarbeid. En lørdag i måneden inviteres det også til Te-dans. Ungdommene er her med som medhjelpere og deltakere. På Te-dans er det musikk, allsang og muligheter for å få vrikket på hoftene.

Slik kan du gå frem

Rekruttering av de eldre hjemmeboende gjøres i dette prosjekt med hjelp fra hjemmetjenesten.


Du kan invitere ungdommer og frivillige inn til idemyldring. De kan med fordel bli med på planleggingen av temaer og programmet.


Og gode tips

I planleggingsfasen kan ungdommer få ulike ansvarsområder, foreksempel innen det tekniske og opplæring av de eldre på telefon/nettbrett. Andre ungdommer kan stå ansvarlige for aktiviteter innen mat, håndarbeid og brettspill.

Du kan bruke spørreskjema til å evaluere tilbudet. Alle som har deltatt i aktivitetene kan evaluere.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg