Påfyll av gode øyeblikk

Projektleder: Ruth Tove Eriksen, Kopervik bu- og behandlingsheim, Karmøy

Projekt start: Juni 2021

Prosjektet foregår på:
Lokal bu- og behandlingsheim, Karmøy

Involverte i prosjektet: Røde Kors

Målgruppe: Eldre beboere med ulikt funksjonsnivå

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Besøksven. Eldre dame og frivillig koser seg sammen og drikker kaffe.

En aktiv hverdag med gode øyeblikk.

Formålet med prosjektet er å forebygge ensomheten blant eldre og å gi dem en mer innholdsrik hverdag. For å få til dette fokuserer prosjektet på økt persontilpasset aktivitet og faste besøksvenner silik at flere eldre med ulike funksjonsnivå har mulighet til å bli med.

I samarbeid med frivillige settes det i gang aktiviteter som går direkte på beboerens interesser for å skape gode øyeblikk. Ved å gå i dialog med beboeren finner man tilpassede aktiviteter som stimulere sanser og minner, bevegelse og deltagelse i sosialt fellesskap. Faste avtaler med frivillige aktører kan også gi ansatte mer tid til å dekke pasientens ulike behov for sosiale aktiviteter med det resultat at en får økt trivsel og livskvalitet for ensomme beboere.

Slik kan du gå frem

Informer ledelsen om prosjektet fra start

Gjennomfør en kartlegging av beboernes behov som del av prosjektstart. Involver gjerne de ansatte, de kjenner ofte beboerne best. Inngå en samarbeidsavtale med aktuelle foreninger eller organisatjoner i nærmiljøet, eksempelvis Røde Kors. En slik samarbeidspartner kan bistå med aktiviteter og frivillige, som passer inn i rammene for prosjektet.

og gode tips

1) Før en logg over prosjektet for å samle inn erfaringer.

2) Sett opp klare linjer for hva som er en frivilligoppgave.

3) Gjennomfør en evaluering av prosjektet underveis, der alle involvert kan delta og dele erfaringer. Loggen kan være til god hjelp.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg