Revitalisering av besøkstjenesten i Fransiskushjelpen

Prosjektleder: Håkon Paulsen Torset, Frivillighetskoordinator, Fransiskushjelpen

Prosjektstart: Våren 2022

Prosjektet foregår på: Fransiskushjelpen, Oslo

Involverte i prosjektet: Mariell Lian Janssen, Fransiskushjelpen

Målgruppe: Hjemmeboende over 60 år, frivillige

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Ung og eldre dame ser på mobilen sammen

Tid, tilstedeværelse og nestekjærlighet

Det er ønskelig at så mange eldre som mulig skal få en verdig alderdom og bo hjemme så langt det lar seg gjøre. Dette er en politisk målsetting, blant annet i kvalitetsreformen for eldre; Leve hele livet. En økende andel hjemmeboende eldre uten sosial kontakt fører til større ressursbruk innen helse- og omsorgsektoren, og det er ønskelig med flere frivillige i en stabil besøkstjeneste med kort svartid fra innmeldt behov til igangsetting. Fransiskushjelpen ønsker å bidra til dette arbeidet gjennom en ny besøkstjeneste som skal minske graden av ensomhet og sosial utestengelse for Oslos eldre. Besøkstjenesten skal ha klare rammer og retningslinjer, og et fast tilbud om oppfølging og veiledning av frivillige. En frivillighetskoordinator skal også følge opp innbyggere som har et ønske om en besøksvenn.

Slik kan du gå frem:

Det er nyttig å lage et årshjul for arbeidet internt på arbeidsstedet som alle kan følge. Som en del av oppfølgingen av de frivillige vil det være positivt med kurs og temakvelder. For å rekruttere flere frivillige er det lurt å markedsføre bredt via for eksempel Frivillig.no, flyers, oppslag o.l. Utarbeid en handlingsplan for kontinuerlig drift av tjenesten, et rapporteringssystem og rutiner for oppfølging av de frivillige. Lag en kommunikasjonshåndbok, den vil være et viktig hjelpemiddel.

Og gode tips:

Fortsett å gjøre tilbudet kjent også etter at prosjektet er kommet i gang, det er alltid behov for nye besøksvenner, det bidrar til stabiliteten. Tilbakemeldinger fra de frivillige og besøksmottakere er et godt verktøy for å nå målene som er satt, og kan avdekke nye behov.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg