Rullatordans

Prosjektledere:

Marianne Tunheim, førstesekretær, Kjerjaneset bo- og servicesenter

Eli Ann Leidland, aktivitør, Kjerjaneset bo- og servicesenter

Prosjektstart: september 2021

Prosjektet foregår på: Kjerjaneset bo- og servicesenter

Involverte i prosjektet: Frivilligsentralen, Seniordansen

Målgruppe: Deltakere og beboere på dagsenteret, pårørende, frivillige, ansatte

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Danseinstruktører

Livsglede, musikk og dans på Kjerjaneset bo- og servicesenter

En gang pr måned ønskes det å få i stand stående dans som er mulig å gjennomføre for eldre mennesker. Gjennom å knytte musikk til minner ønsker man å oppnå en følelse av økt egenverd, redusert stress og uro. Et mål med prosjektet er å tilrettelegge for at den enkelte beholder bevegeligheten, balansen og de fysiske funksjonene lengst mulig. Dansen kan bidra positivt til dette. Erfaring viser at aktiviteten har vært positiv for både deltakere og instruktører.
Eigersund kommune har startet prosjektet med å få senteret sertifisert som Livsgledehjem, og veileder for Livsgledehjem har som et av de 9 kriteriene at det skal tilrettelegges for sang, musikk og dans. Det er med dette prosjektet ønske om å oppfylle både kommunens visjon «Sammen for alle» samt målsettinger i kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet».

Slik kan du gå frem:

Seniordans er en god samarbeidspart i dette prosjektet. Det kan være lurt å inngå et samarbeid med dem om å utvikle en dans som deltakerne kan mestre. Innled samarbeid med frivilligsentral eller lokale organisasjoner som kan bidra med frivillige til å lede aktiviteten sammen med ansatte. Det er lurt å gå gjennom aktiviteten uten deltakere med de som skal lede den for å trygge dem i oppgaven. Evaluer tilbudet sammen med ansatte, frivillige og deltakere for å kartlegge om noe bør tilpasses.

Og gode tips:

For å inkludere flest mulig er det mulig å benytte rullator eller en stol som støtte. Ivareta det sosiale med en enkel servering etterpå.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg