Sammen er vi mindre alene

Projektleder: Gordana Dukic Stojnic, Frivillig organisasjon STERKERE SAMMEN

Projektstart: 2021

Prosjektet foregår på: Omsorgsbolig, Trondheim

Målgruppe: Eldre med demens

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

to frivillige går en tur sammen med to eldre personer

Felles trening og lunsj for eldre med demens

For eldre med demens som bor i omsorgsboliger, kan det være vanskelig å komme seg ut med andre beboere og delta i aktiviteter på dagsenter. De trenger tilbud som er tilrettelagt der de bor.

Eldre med demens kan ofte oppleve å sitte mye hjemme alene og har liten mulighet for å lage mat eller fysisk aktivitet. De kan bli i dårlig humør, miste matlyst, og føle seg ensomme. Å etablere et tilbud med tilrettelegging for fysisk aktivitet og matlaging kan ha positiv innvirkning på personer med demens.

Gjennom prosjektet «Sammen er vi mindre alene» bidrar den frivillige organisasjonen STERKERE SAMMEN til et tilbud en gang i uka for eldre med demens i omsorgsboliger. Aktiviteten er å trene sammen i 45 minutter og derpå lage mat og spise sammen. Prosjektet skal bidra til økt mestringsfølelse, bekrefte identitet, bedrer psykisk helse, sosialiserer, bevarer ressurser og bedrer appetitt.

Slik kan du gå frem

I dette prosjektet har den frivillige organisasjonen mulighet til å stille med personer med kompetanse både innen demensomsorg og med forebyggende trening for seniorer. Før starten av aktivitetene lager instruktøren (som er medlem av organisasjonen) treningsplan i forhold til funksjonsnivået til de eldre.


Det lages meny for hver samling. Ideen er å lage gamle norske retter, noe de eldre har bekjentskap til og kanskje laget selv mange ganger før.


Det gis opplæring til de frivillige, og i samarbeide med avdelingsleder inviteres de eldre beboere til deltagelse.

Og gode tips

Dersom du ikke har kompetanse innen demensomsorg og trening for seniorer kan du oppsøke relevante samarbeidpartnere i nærmiljøet.

Det er viktig å velge måltid og aktiviteter som personer med demens har erfaring og som kan vekke minner og bekrefte deres identitet.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg