Spisevenn Vefsn kommune

Prosjektleder: Marit Sørgård, hjelpepleier, Parken dagplass, Vefsn kommune

Prosjektstart: September 2021

Prosjektet foregår i: Vefsn kommune

Målgruppe: Hjemmeboende eldre

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

To som spiser sammen

«Prosjekt spisevenn»

Innbyggerundersøkelsen i «Leve hele livet» i Vefsn kommune viste at mange hjemmeboende eldre og seniorer savner en spisevenn. Samme undersøkelse viser også at flere hundre personer kunne tenke seg på et tidspunkt å være en spisevenn. En etablering av et spisevennstilbud skal bidra til behovet mange har for sosialt samvær med andre, men også bedret ernæring da man gjerne spiser bedre når man ikke spiser alene. Det å tilrettelegge for gode måltider i fellesskap vil også kunne ha en positiv effekt på den psykiske helsen. Gjennom ordningen med spisevenn vil det også kunne skapes en møtearena for unge og eldre.

Slik kan du gå frem:

Kartlegg behovet - hvem vil være spisevenn, og hvem ønsker en spisevenn. Inngå samarbeid med en leverandør av ferdigretter som den frivillige tar med seg på besøket. Hold kurs for frivillige spisevenner. Utarbeid en plan for fakturering av egenandeler samt varslingsrutiner om en spisevenn ikke kan møte som avtalt.

Og gode tips:

Sørg for at du får kontaktinformasjonen til alle frivillige som melder interesse. Ha tett oppfølging av både eldre og frivillige for å sikre at prosjektet fungerer etter planen.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg