Struktur for årlig kartlegging av samarbeidspartnere

Prosjektleder: Linda Kristin Svendsen, Aaraas gård, Nittedal kommune

Prosjektstart: 2024

Prosjektet foregår på: Aaraas gård, dagaktivitetstilbud for personer med demens (Inn på tunet), Nittedal kommune

Målgruppe: Frivillige, gjester ved tilbudet, ansatte

En gruppe eldre på tur i parken

Struktur for kartlegging av samarbeidspartnere gir bærekraftig samarbeid over tid

I dette prosjektet skal det etableres en struktur for årlig kartlegging av potensielle frivillige/ samarbeidspartnere for bedre personsentrert omsorg på dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det er allerede en etablert gruppe med frivillige som bidrar på tilbudet, og det er en erfaring at de frivillige beriker tilbudet. En årlig kartlegging vil tilrettelegge for at samarbeidet med frivillige blir godt og bærekraftig over tid. En annen positiv effekt som kan komme av prosjektet er at flere i lokalsamfunnet får økt kunnskap om demens ved at de engasjerer seg som frivillige i demensomsorg

Slik kan du gå frem:

Det er en god idé å lage en oversikt over hvilke tiltak og kartleggingsmetoder som skal benyttes for å identifisere aktuelle frivillige/samarbeidspartnere. Når kartleggingen er gjennomført er det tid for å ta kontakt med potensielle samarbeidspartnere, det er da nyttig å ha en oversikt over hvilket behov dere har. For å sikre kartleggingen blir satt i system, og at det blir gjennomført en årlig kartlegging er det viktig å sette planen for kartlegging og rekruttering inn i virksomhetens årshjul/handlingsplan.

Og gode tips:

Det å gjennomføre en kartlegging av og ta kontakt med samarbeidspartnere krever at det settes av tid til det. Det å frigi noe tid hos en av de ansatte til å gjennomføre denne årlige kartleggingen vil være viktig.

Ved å invitere potensielle frivillige og andre samarbeidspartnere til en dialogmøte vil dere få frem ulike perspektiver på hvordan dere kan møte behovet, og hvilke muligheter som finnes for samarbeid.

Sosiale medier og lokale medier kan brukes for å synliggjøre at dere ønsker å komme i kontakt med aktuelle samarbeidspartnere.

Det er også positivt å inkludere de frivillige som allerede bidrar slik at de kan komme med sine innspill til prosessen.

Lurer du på noe?

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg med veiledning fra Verdighetsenteret.

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mer om Frivillighet i eldreomsorg