Smestadhjemmet Hagegruppe - Hagearbeid og hygge i solen!

Prosjektleder: Karl Lundén, Smestadhjemmet

Prosjektstart: September 2021

Prosjektet foregår på: Smestadhjemmet

Involverte i prosjektet: Smestad Aktivitetsskole, Røde Kors

Målgruppe: Beboere og hjemmeboende eldre som benytter dagsenteret

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

En hånd som holder en plante

Aktivitet i hagen

Smestadhjemmet ønsker å etablere en ukentlig møteplass i form av en hagegruppe, som skal gi mulighet for sosial kontakt, frisk luft og fysisk aktivitet for beboerne. Det ligger like ved Smestad skole, som disponerer en stor hage. Det er denne hagen som skal benyttes, til glede for begge parter. Skolen har pleid å få besøk fra skolebarna, som synger ved høytider som f. eks jul og på 17.mai, og erfaringen herfra tilsier at dette burde bygges videre på. Samværet med den yngre generasjon og frivillige skal bidra til større inkludering både av beboere og frivillige til ulike aktiviteter, og man håper at de frivillige over tid vil få en styrket relasjon til sykehjemmet. Skolen på sin side får hjelp til å drive hagen, og ansatte får mulighet til å styrke sine bånd til beboerne gjennom å drive en hyggelig aktivitet sammen, hvor også pårørende kan delta.

Slik kan du gå frem:

Kartlegg interessen for et slikt tilbud blant beboere og pårørende. Om det ikke allerede finnes et uteareal som kan brukes, få oversikt over nærområdet for å se om det finnes en passende tomt som kan benyttes av beboerne til å bedrive diverse hagearbeid, og inngå samarbeid med eierne om bruken. Finn frivillige som har lyst til å være med på slike aktiviteter gjennom å kontakte lokale organisasjoner, og lag en plan for frekvensen, antall deltakere og varigheten på møtene. Når prosjektet er i gang, kan du få innspill om hvilke relaterte hageaktiviteter beboere kunne tenke seg å gjøre.

Og gode tips:

Det kan være en fordel å tilpasse aktivitetene individuelt, slik at flest mulig finner et gjøremål de føler seg komfortabel med å være med på. Det er også lurt å ha en som er ansvarlig for at det som sås følges jevnlig opp med riktig stell, slik at ikke noe visner i tilfelle et møte må avlyses eller utsettes. Gjør møtene først og fremst til et hyggelig møte i frisk luft, og ha kaffen klar.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg