Med innsiden ut -  En kulturkontakttjeneste for eldre hjemmeboende, et samarbeid på tvers! 

Prosjektleder: Lene Bugge Pettersen, hjemmesykepleien, sone Tolvsrød

Prosjektstart:Høsten 2021

Prosjektet foregår i: Tønsberg kommune

Involverte i prosjektet: Frivilligsentralen, Ann Christin/v hjemmesykepleien sone Tolvsrød

Målgruppe: Eldre hjemmeboende

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Hjemmebesøk besøkskontakt

Din helt egen kulturkontakt

I hjemmetjenesten observeres det til stadighet ensomhet og isolasjon, spesielt etter covid-19. Dette prosjektet starter en kulturkontakttjeneste på tvers av ulike virksomheter, som ivaretar den frivillige og den eldre, med forankring i primærhelsetjenesten og frivilligsentralen. Kulturkontakttjenesten er en ordning med frivillige som bidrar med besøk til hjemmeboende eldre, og som kan være sammen med den eldre på aktiviteter. Frivillige skal tilbys kurs og arrangementer, og visjonen overfor de eldre hjemmeboende er en verdig alderdom der hele mennesket blir ivaretatt. De vil motta en etterlengtet tjeneste på et likeverdig plan, fra noen som kommer av egen fri vilje, og som kan lytte og komme med nye impulser. Behovet for frivillig innsats som komplimenterer helsetjenester er sårt trengt, målgruppen har selv igjennom en spørreundersøkelse ytret behov for en slik tjeneste. (v/ Lene Bugge Pettersen, Frivilligsentralen, våren 2021)

Slik kan du gå frem:

Få oversikt over alle registrerte frivillige, og kartlegg hvem som kan være aktuell som kulturkontakt gjennom samtaler og forventningsavklaringer. Snakk med mottakerne av tjenesten og finn en god match mellom kulturkontakt og den eldre. Ivareta den enkeltes privatliv ved å drøfte etiske spørsmål, og bruk skjema med taushetsløfte. Når strukturen for møter og kurs er planlagt, kan det avholdes kurs for kulturkontaktene.

Og gode tips:

Det er behov for at de frivillige forplikter seg i en slik grad at kontinuitet og en trygg relasjon for den eldre opprettholdes. Det er også en viktig investering å legge ekstra vekt på koblingsmøtene, og at koordinatoren innehar kjennskap til både den frivillige og den eldre. Mye kan endre seg på kort tid hos eldre og helsen kan fallere på kort tid og livssituasjonene kan endre seg fort. Derfor vil det være viktig å ta en oppfølgingssamtale med den eldre for å tilse at det fortsatt er aktuelt og ønskelig med en kulturkontakt. 

Det er likevel bra om frivilligheten selv kan avgjøre hva de kan gjøre, i stedet for å legge for mange føringer. Lytt også til de eldre hva de ønsker, i tillegg til hjemmebesøk kan det også være ønskelig med flere arenaer hvor de kan møte andre eldre og stifte nye bekjentskaper.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg