Aktivitet og fellesskap for hjemmeboende eldre 

Prosjektleder: Lene Holbæk, frivillighetskoordinator, Øygarden kommune

Prosjektstart: høst 2021

Prosjektet foregår i: Øygarden kommune

Involverte i prosjektet: Hjemmetjenesten

Målgruppe: Innbyggere som mottar tjenester fra hjemmetjenesten, ansatte i hjemmetjenesten, pårørende og frivillig sektor

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Gruppe som ser på en laptop

Best mulig match

I Øygarden kommune tilbys det nå kun dagsenter til de fleste hjemmeboende eldre med behov for hjelp fra hjemmetjenesten. Det er en langstrakt kommune, der folk bor spredt. Det er ikke alltid enkelt å samle folk til felles aktiviteter. Det trengs et godt system for å fange opp behov, og for å matche hjemmeboende og frivillige. Dersom man kan utvikle tilbud og aktiviteter etter innbyggernes egne interesser og ønsker, vil dette også bidra til å oppnå målsettingen i Leve hele livet-reformen. Derfor trengs det et godt kartleggingsverktøy som gir oversikt over tilbud og muligheter som finnes i frivillig sektor, og som fanger opp ønsker hos den enkelte innbygger. Dette vil kunne styrke samarbeidet mellom kommune og frivillige.

Slik kan du gå frem:

Finn først ut om dette kan være aktuelt og mulig å gjennomføre, og om det allerede foreligger noen form for kartlegging. Vurderingsteamet har ofte den bredeste erfaringen overfor innbyggerne og dagens praksis og ansatte kjenner innbyggerne best. Sammen med ansatte, vurderingsteam og frivillige kan det utformes et kartleggingsskjema. Skjemaet må kunne endres etter evalueringer, slik at det hele tiden fungerer best mulig. Forsøk å lage tydelige rutiner som er enkle for alle å følge. Planlegg hvordan informasjonen i bruken av kartleggingsverktøyet best kan nå ut til alle involverte.

Og gode tips:

Det vil være nyttig å starte rekruttering av frivillige, dersom disse ikke allerede finnes til å utføre selve besøkstjenesten. Under utformingen av skjemaet er det viktig at det oppleves enkelt og nyttig å bruke for de som skal fylle det ut.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg