Hvordan skape struktur og begeistring for frivillighet på arbeidsplassen! 

Prosjektleder: Ingerid Anette Aspelund, Kulturmedarbeider Lindelia sykehjem 

Prosjektstart: Høsten 2021

Prosjektet foregår på: Lindelia sykehjem, Bærum kommune

Målgruppe: Beboere, pårørende, frivillige og ansatte

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Gruppearbeid

Felles rutiner gir best samarbeid

På større sykehjem med flere avdelinger kan det finnes ulike rutiner for samarbeid med frivillige på avdelingsnivå. Ved å bygge enkle verktøy og gjennomførbare rutiner på tvers av avdelingene, er tanken å muliggjøre et tett og godt samarbeid mellom frivilligheten, koordinator og sykehjemsavdelingene seg imellom. Målet er å klargjøre arbeidsplassen for å ta imot frivilligheten med begeistring, interesse og samarbeidsvilje. Frivillige må føle det nyttig og givende å være med, og synliggjøring av hva den frivillige kan tilføre både beboere og ansatte er viktig for at flest mulig skal få glede av alle de som ønsker å bidra til en bedre hverdag for beboerne på sykehjemmet. Gode systemer for samarbeid med frivillige gjør også de ansattes hverdag lettere. Dette prosjektet var et samarbeid med frivilligsentralen og Røde Kors.

Slik kan du gå frem:

Aktører som Frivilligsentralen og lokale organisasjoner kan være aktuelle for samarbeid. Arranger ideverksted for de involverte for å løfte frem alles stemmer i arbeidet med å utvikle rutinene . Det kan være lurt å opprette en ordning med kulturansvarlig på hver avdeling som vil være bindeleddet mellom koordinator og avdeling. Utarbeid en tydelig ansvarsfordeling mellom kulturansvarlig og frivillighetskoordinator. Start gjerne i liten skala, og utvid til flere avdelinger når evalueringen viser hva som er de beste løsningene. Ha hele tiden oppmerksomhet rundt at de frivillige skal føle seg ivaretatt og møte begeistring når de kommer og gir av sin fritid.

Og gode tips:

Ha fokus på hvilken ressurs som ligger i frivilligheten overfor ansatte, slik at det ikke oppleves som nok en arbeidsoppgave i en allerede stresset hverdag. Et godt fungerende opplegg er vinn-vinn for alle parter, og både pårørende og ansatte vil oppleve avlastning.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg