Trygghet gjennom kunnskap

Projektleder: Lise Mette Høstmælingen Løkken, Aktiv omsorg Lillehammer

Projektstart: Høst 2021

Prosjektet foregår på: Lokal helsehus

Involverte i prosjektet: Ulike foreninger, arbeidsplasser og faggrupper

Målgruppe: Frivillige

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Frivillig på kurs

Kunnskap – trygghet – tilstedeværelse

Hvordan bli trygg i rollen som frivillig i eldreomsorgen?

Frivillige gjør en formidabel innsats! Samtidig er det utfordringer knyttet til å holde de frivillige interesserte over lengre tid. Frivillighet innen eldreomsorgen kan også by på utfordringer. Dette kan både være etiske utfordringer, grensesetting og samtaletemaer. Ved å iverksette tiltak for å ivareta de frivillige og styrke deres kunnskap innen eldreomsorg, håper vi å kunne bidra til å trygge, ivareta og sikre de frivillige i deres rolle.

«Trygghet gjennom kunnskap» er et lavterskeltilbud for frivillige innenfor eldreomsorgen. Tilbudet er basert på behovet for kompetansebygging hos frivillige, ved bruk av foredrag, sosialt samvær mellom frivillige, og erfaringsutveksling.

«Trygghet gjennom kunnskap» er en foredragsrekke som går kontinuerlig gjennom hele året i Kultursalen på Lillehammer Helsehus. Tilbudet er ikke obligatorisk, men det er et håp at flest mulig frivillige ser relevansen og behovet for litt faglig input og samtaler rundt ulike problemstillinger man kan møte som frivillig i arbeid med eldre.

Slik kan du gå frem

Utarbeid en foredragsturné som rommer de frivilliges behov og ønsker.

Det er greit med enkel og kostnadsfri servering til de frivillige. Du kan inngå samarbeid med kjøkkenet på institusjonen om dette, der foredragsrekken avholdes.


Send ut invitasjoner til frivillige, og markedsfør eventuelt prosjektet via informasjonsskjermer rundt om i kommunen, samt på infoskjermene i alle byens bo- og servicesentre og på sykehjem. Det kan også være en mulighet å lage egen facebook-profil som brukes til dette.

Og gode tips

Det er en utømmelig ressurs som man kan jobbe sammen om foredrag og faglig påfyll, i stedet for å sitte på kompetanse på hver sin tue. Kontakt derfor ulike foreninger, arbeidsplasser og faggrupper. De kan samarbeide med innspill og bidrag til foredragene og tema.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg