Venner av Sorgenfriveien 47

Projektleder: Live Paulsrud, kulturvert, Løkenåsveien 47 & Trine Berglie, Kulturleder og prosjekt-koordinator, Lørenskog

Projektstart: 1 juli 2021

Prosjektet foregår på: Omsorgsbolig, Lørenskog

Målgruppe: Beboene i omsorgsboligen

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Tegning. Hender som rekker op. Mange etnisiteter. Hendene viser frem hjerter

Omsorgsboligens faste, frivillige gjeng

«Venner av Sorgenfriveien 47» er en fast gruppe frivillige, som i samarbeid med kulturvert legger til rette for og arrangerer sosiale møteplasser og aktivitetstilbud for beboerne.

Det er beboerne selv som har valgt aktivitetene og ut ifra dette har det blitt laget et aktivitetsprogram. Dette er aktiviteter som trim, samtalegruppe, bingo, suppetirsdag og frokostgruppe.

Prosjektet har som mål å motvirke ensomhet og isolasjon, skape aktivitet og møteplasser, motivere for deltakelse og bidra til mestring i hverdagen for beboerne. Et fast tilbud skaper gode og nære relasjoner mellom beboere, de frivillige og kulturvert. Slik blir omsorgsboligen et levende hus med gode aktiviteter.

Slik kan du gå frem

Gjennomfør en kartlegging av tidligere frivillige i kommunen om hvilke ønsker de har.

Du kan utarbeide et spørre-/forslagsskjema til alle beboerne der du jobber, hvor hver enkelt skriver ned sine ønsker for aktivitet.

Og gode tips

Det er lurt å engasjere en fast gjeng frivillige som har ansvar og føler eierskap til aktivitetene som beboerne ønsker, slik at dette blir godt forankret og et fast tilbud fremover.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg