Kurs

Dagskurs: Samarbeid med frivillige i demensomsorgen

I dette dagskurset gis det en innføring i viktige hensyn i rekruttering, opplæring og ivaretagelse av frivillige innenfor demensfeltet.

En yngre og en eldre person sitter sammen i sofaen og ser i et fotoalbum

Om dagskurset:

Når en person får demens, er det viktig å ivareta ressurser og funksjonsevne så lenge som mulig. Fysisk aktivitet og sosialt samvær kan være viktige faktorer får å få dette til. Frivillige kan spille en viktig rolle i å opprettholde eller bygge nettverk og deltagelse i aktiviteter som bidrar til livskvalitet for den som har en demenssykdom og støtte og avlastning til den som er pårørende. I dette dagskurset gis det en innføring i viktige hensyn i rekruttering, opplæring og ivaretagelse av frivillige innenfor demensfeltet. Det blir presentert erfaringer fra praksisfeltet og gitt en kort innføring i i kommunikasjon med personer med demens i ulike faser av sykdommen.

Målgruppe:

Hovedmålgruppe

- De med ansvar for koordinering av frivillighet i demensomsorgen.

-De som samarbeider med frivillige innen demensomsorgen: hukommelses-/ demenskoordinatorer og team, ansatte knyttet til sykehjem, hjemmetjeneste, seniorsentre og aktivitetstilbud for eldre, forebyggende helseteam

- Ledere på ulike nivå i kommunen

- Frivillige organisasjoner og frivilligsentraler som har eldreomsorg som aktivitetsområde

Sekundærmålgruppe

- Lokalpolitikere som sitter med ansvaret knyttet opp mot eldreomsorgen

- Ansatte som jobber med planverk


Temaer det undervises i:

- Frivillighet innenfor demensfeltet

- Kommunikasjon og demens i ulike faser av sykdommen

- Samarbeid med frivillige i demensomsorgen - behov, potensiale og utfordringer

- Etiske og juridiske perspektiver - taushetsplikten og samtykke

- Hva er viktig når frivillige engasjeres i demensomsorgen?

- Erfaringer fra praksisfeltet


Slik foregår undervisningen

Foredragene og erfaringsutvekslingen foregår i Zoom. Det tilrettelegges for erfaringsutveksling både i grupper og plenum. Her får dere mulighet til å bli kjent med arbeidet som gjøres i andre kommuner, og dele fra egen praksis.

Dere vil få tilgang på ytterligere undervisningsressurser i læringsplattformen Canvas fra 1 uke i forkant av dagskurset til 1 uke etter kurset.

Du må ha tilgang på datamaskin med høyttaler, mikrofon (eventuelt hodetelefoner med mikrofon) og webkamera.

Deltakerne må sitte på egen skjerm under erfaringsutveksling i Zoom.

Verdighetsenteret kommer til dere

Ønsker dere at Verdighetsenteret skal holde etterutdanningen eller noen av dagskursene i deres kommune?

Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale