Kurs

Digitale dagskurs

Verdighetsenteret tilbyr en rekke kursdager om samspill med frivillig sektor og nærmiljø i eldreomsorg. Dagskursene kan bygge videre på etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg, men kan også gjennomføres som frittstående kurs

To personer,en eldre og en yngre, er ute og går på tur sammen

Dagskurs som lanseres i 2024

Verdighetsenterets samspillsmodell
Strategisk organisering av samarbeidet med frivillige i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Hør fra Verdighetsenteret som utviklet modellen og tre kommuner som har tatt den i bruk.

Hvordan lykkes i rollen som frivillighetskoordinator
Vi ser nærmere på rollen som frivillighetskoordinator. Hvilke muligheter ligger i en slik funksjon, hvilke utfordringer kan frivillighetskoordinatoren møte, og hvordan mestre sin egen arbeidshverdag?

Frivillighet og etikkrefleksjon
Vi gir en innføring i begreper som etikk, verdier, normer og etiske dilemma belyst med eksempler fra praksisfeltet. Opplæring i ulike metoder og verktøy til å jobbe med holdninger, verdier og etikkrefleksjon. Hvordan bruke etikkrefleksjon sammen med frivillige.

Samarbeid med frivillige i demensomsorg
Det gis en innføring i viktige hensyn i rekruttering, oplæring og ivaretakelse av frivillige innenfor demensfeltet. Det blir erfaringer fra praksisfeltet, og en kort innføring i kommunikasjon med personer med demens i ulike faser av sykdommen.

Se mer om kommende dagskurs og meld deg på

Verdighetsenteret kommer til dere

Ønsker dere at Verdighetsenteret skal holde etterutdanningen eller noen av dagskursene i deres kommune?

Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale